Hagestad

Etapp 1

Förbereder en plats för att bygga grundläggning och en trästruktur.

Se Etapp 121 Oct 2020

Etapp 2

Montering av tak, väggar och inredningsarbeten.

Se Etapp 216 Nov 2020

Etapp 3

Slutarbete och driftsättning av byggnaden.

Se Etapp 322 July 2021

Vi avslutade detta projekt i

månader
0

Etapp 1:

Etapp 2:

Etapp 3:

Back to Top